Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Lions Assen Drentsche Aa

Lionsclub Assen Drentsche Aa is een serviceclub met enkel mannelijke leden, ingedeeld in district 110 BN van de International Association of Lionsclubs, waarin mensen wereldwijd vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.
Er zijn zowel mannen-, vrouwen- als gemengde Lionsclubs.

Onze club is opgericht op 7 februari 1991 en gestart met 20 chartermembers. De erecode en doelstellingen van de internationale organisatie worden volledig onderschreven. De structuur van de club (bestuur, commissies), de werkwijze ten aanzien van vergaderingen en de organisatie van commissies en projecten, zoals centraal bepaald, worden in grote lijnen gevolgd. Er worden acties en evenementen georganiseerd om fondsen te werven voor goede doelen en door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan.
(landelijke website: www.lions.nl)

Het ontstaan

Begin jaren negentig van de vorige eeuw maakte de stad Assen zo’n onstuimige groei door, dat de leden van de enige toenmalige Lionsclub aldaar, Lionsclub Assen, vonden dat er ruimte kwam voor een tweede Lionsclub.

Een toost op het behalen van de officiële status.
Een toost op het behalen van de officiële status.

De president van deze club benaderde een kennis, een oud lid van de Ronde Tafel waar zij beiden deel van hadden uitgemaakt, met de vraag of deze interesse had voor de oprichting van een nieuwe Lionsclub. Een aantal namen van andere oud Tafelaars, een serviceclub waarvan je tot je veertigste levensjaar lid kunt zijn, kwam voorbij.

Al vrij snel was een keygroep gevormd, die op haar beurt diverse geschikte kandidaten benaderde. Het resultaat was dat op 7 februari 1991 Lions Club Assen Drentsche Aa kon worden opgericht. Bij de oprichting bestond de club uit 20 leden.

In het stroomdal van de Drentsche Aa werd in 1991 deze oprichtingsfoto gemaakt.
In het stroomdal van de Drentsche Aa werd in 1991 deze oprichtingsfoto gemaakt.

Op 31 mei 1991 werd in de historische Statenzaal van het Drents Museum het Charter uitgereikt door de toenmalige districtsgouverneur van district BN110. Het Charter is de officiële opname in de International Association of Lions Clubs. De toenmalige burgemeester van de gemeente Assen, mevrouw Dineke van As, was bij deze uitreiking aanwezig. Aansluitend was er een receptie voor genodigden, gevolgd door het charterfeest in Hotel Van der Valk.

Lionsclub Assen Drentsche Aa is een dynamische club met aantrekkelijke ideeën en activiteiten. Het ledenbestand (25-30 leden) wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Ook de partners van de leden worden bij verschillende activiteiten betrokken. De leden zijn afkomstig uit of werkzaam in Assen en omgeving (gebied Drentsche Aa).

De vaste bijeenkomsten vinden tweemaal per maand op een woensdagavond plaats; eenmaal bij De Heeren Hofsteenge in Assen en eenmaal bij een lid thuis of op locatie.

Daarnaast is er o.a. een jaarlijkse bijeenkomst met de leden van Lionsclub Assen (sponsorclub) en zijn er contacten met Lionsclub Wittlagerland uit Bad Essen in Duitsland (jumelageclub).